Branschnyheter-arkiv - MailWorldMailWorld

Filter Post Format:


Posten presenterar nya rabattstrukturer fr.o.m. 1 juli

Branschnyheter Kommentarer inaktiverade för Posten presenterar nya rabattstrukturer fr.o.m. 1 juli

Posten presenterar nya rabattstrukturer i sitt dokument Prisparametrar som återfinns i listan på följande sida: klicka här för att se listan.

Vi har inte sett några kommentarer på förändringarna ännu, men av dokumentet framgår att maxrabatterna på inrikes brevsändningar har minskat med tio procentenheter (från 25% till 15%). Det framgår också att det krävs en årsvolym på 5 000 000 försändelser för att ha möjlighet att få 12% rabatt.

Om du skickar färre än 5 000 000 försändelser men ändå är intresserad av 12% rabatt återstår möjligheten att använda Mailworld. Våra ordinarie priser för osorterade sändningar motsvarar just 12% rabatt hos Posten.

Kontakta oss på 08 – 28 34 63 om du vill veta mer om hur du kan göra stora portobesparingar.

Posten ändrar viktintervall och styckpriser på ekonomibrev f.r.o.m. 1 april

Branschnyheter Kommentarer inaktiverade för Posten ändrar viktintervall och styckpriser på ekonomibrev f.r.o.m. 1 april

Posten gör om sin struktur för viktintervallen på ekonomibrev. Tidigare var det första intervallet 0-20 gram, men det har ändrats till 0-50 gram samtidigt som priserna justeras uppåt. Det får till följd att många företag nu får betala mer för deras vanliga C5-brev som tidigare gick i 0-20-gramsintervallet. Det gör det ännu mer intressant för företag att se över sina portokostnader och leta efter alternativ. Mailworld  följer Postens ändring av viktintervallen men vi bibehåller våra 20% lägre priser på ekonomibrev gentemot Postens.

Kontakta oss på 08 – 28 34 63 om du vill veta mer om hur du kan spara 20% av din portokostnad!

 

* Postens pris för Porto betalt

Nya priser från Posten inför 2014

Branschnyheter Kommentarer inaktiverade för Nya priser från Posten inför 2014

Postens pris för osorterade sändningar höjs från och med årsskiftet från 3,54 kr/st + 18,90 kr/kg till 3,60 kr/st + 19,10 kr/kg. Styckpriserna för ekonomibrev förblir oförändrade. Mailworlds priser är alltjämt betydligt lägre än Postens.

Kontakta oss på 08 – 28 34 63 om du vill veta mer om hur du kan göra besparingar på porto.