Om MailWorld - MailWorldMailWorld

OM MAILWORLD

lamp

En nytänkande utmanare.

Mailworld är ett alternativ till de stora, ofta statligt ägda, postverken. Genom vårt oberoende kan vi hitta nya, kostnadseffektiva lösningar för att distribuera post. Vi har funnits sedan 2003 på marknaden för internationell post och är sedan 2010 en registrerad postoperatör med tillstånd från Post- och Telestyrelsen att bedriva brevbefordran också på inrikesmarknaden.

lamp

Marknadens lägsta priser.

Vårt gedigna nätverk av leverantörer, slimmade och effektiva organisation samt unika egenutvecklade sorteringsmaskiner och portooptimeringssystem, gör att vi kan erbjuda marknadens lägsta priser på kontorspost, osorterade sändningar och internationell post. Trots låga priser erbjuder vi enkla postlösningar där du inte behöver ändra dina nuvarande rutiner.

lamp

Mailworld i Sverige och Europa.

Mailworld har idag kontor och sorteringscentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö, men våra tjänster erbjuds även till kunder i övriga delar av Sverige och på övriga europeiska marknader. Vi hämtar post ifrån de flesta tryckerier i Sverige och i våra sorteringscentraler processar vi årligen mer än 20 miljoner brevförsändelser.

Ledningsgrupp

DAVID ANDRÉ

VD

08 – 28 34 63

DAG JÄRVSTAD

Vice VD

08 – 28 34 63

MICHÉL ANBRATT

Försäljningschef

076 – 896 62 70

För kontakt med övrig personal, ring: 08-28 34 63

kontorspost

Kontorspost

Företag som skickar mycket B-post kan göra stora kostnadsbesparingar genom att låta Mailworld ta hand om kontorsposten. Utan att ändra några rutiner sänker du portokostnaden för ekonomibrev jämfört med om Posten sköter distributionen.

Läs mer

Osorterade sändningar

Gör du utskick med 800 – 5000 försändelser? Låt då Mailworld hämta upp försändelserna hos ditt företag och distribuera dem lägre pris än vad Posten erbjuder. Detta gäller förstås även för osorterade sändningar över 5000 försändelser.

Läs mer

Internationell post

Mailworld har ett nära samarbete med flertalet europeiska postverk och genom smartare portooptimering kan vi kapa kostnaden för internationell post betydligt. Mindre utskick skickar du till lägre pris än Posten, men precis lika enkelt. För större sändningar med detaljerad adressfil spar du upp till hela 50% av portot. Hör av dig så sätter vi ihop ett skräddarsytt förslag.

Läs mer