Posten ändrar viktintervall och styckpriser på ekonomibrev f.r.o.m. 1 april

01/04/2014 Branschnyheter Kommentarer inaktiverade för Posten ändrar viktintervall och styckpriser på ekonomibrev f.r.o.m. 1 april

Posten gör om sin struktur för viktintervallen på ekonomibrev. Tidigare var det första intervallet 0-20 gram, men det har ändrats till 0-50 gram samtidigt som priserna justeras uppåt. Det får till följd att många företag nu får betala mer för deras vanliga C5-brev som tidigare gick i 0-20-gramsintervallet. Det gör det ännu mer intressant för företag att se över sina portokostnader och leta efter alternativ. Mailworld  följer Postens ändring av viktintervallen men vi bibehåller våra 20% lägre priser på ekonomibrev gentemot Postens.

Kontakta oss på 08 – 28 34 63 om du vill veta mer om hur du kan spara 20% av din portokostnad!

 

* Postens pris för Porto betalt


About the author -